Koulutukset

Lukadus Oy:n NDT, Bobath-seniorikouluttaja/vauvaterapiakouluttaja Kaija Niemi kouluttaa terapeutteja ja muita erityislasten parissa työskenteleviä alan ammattilaisia. Koulutusten järjestäviä yhteistyötahoja ovat esim. Suomen NDT-yhdistys ry, Marjuli Oy, FYSI ry ja Ammattiopisto Luovi.