Fysioterapia

terapia_alasivulle280px
Lukadus Oy toteuttaa fysioterapiaa ja kuntoutusta kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti. Asiakkaiden tarpeet kartoitetaan yksilöllisesti ja terapiat toteutetaan kokonaistilanne huomioiden.

Kasvuiässä fysioterapialla luodaan valmiuksia mahdollisimman hyvälle edelleenkehittymiselle. Tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan tai vanhempien kanssa, jotta arjessa toimiminen ja osallistuminen onnistuisivat mahdollisimman sujuvasti.